Home | In het nieuws | Bedrijfsrecherche | Schadeonderzoek verzekeringen | Security consultancy | Praktijkvoorbeelden | Eigen Publicaties

Forensisch Digitaal Onderzoek

Met de toename van digitalisering in bedrijfsprocessen, gebruik van internet, email en computers, mobiele telefoons, pda's etc. wordt er ook in toenemende mate gefraudeerd met deze middelen. Soms met moderne ICT technieken en bewust gericht op uw systeem, soms onbewust met normale software maar met het systeem als middel. De daders laten bij vrijwel al deze handelingen (ongewild) digitale sporen na. Vaak weet men niet eens wat er allemaal bekend is of achterhaald kan worden met behulp van digitale recherche en onderzoek.

Digitaal Sporenonderzoek - Digitaal onderzoek

Alle handelingen op een pc, werkstation of server kunnen worden vastgelegd, netwerkverkeer en email kan gemonitord worden. Met behulp van Forensisch ICT onderzoek kunnen deze sporen worden gevonden en naar de dader leiden. Forensiche ICT kan ook worden toegepast voor de ondersteuning van reguliere recherche diensten.

Schalke & Partners - Bedrijfsrecherche biedt diverse Forensische ICT diensten aan die zich niet hoeven te beperken tot digitale delicten maar ook ingezet worden voor de meer traditionele delicten of fraude. Naast de reguliere onderzoekstechnieken kan er digitaal forensisch sporenonderzoek op computersystemen, zowel in netwerk als stand-alone, op toegangssystemen, telefoons, etc. uitgevoerd worden. Verborgen bestanden, gewiste bestanden en gewiste emails worden teruggehaald en beveiligde systemen kunnen eventueel weer toegankelijk worden.

Bewijsmateriaal - Rapportage

Onze specialisten interpreteren de gevonden sporen en vergelijken deze met de uitkomsten van het reguliere rechercheonderzoek en stellen bewijsmateriaal veilig. Een complete en digitale rapportage geeft u helder en duidelijk weer wat er is gebeurd. Hiermee kunt u civiele en/of strafrechtelijke stappen ondernemen. Dit geeft u ook de mogelijkheid eventueel schade te verhalen op de dader(s).

Inschrijven Nieuwsbrief

Ook u kunt te maken krijgen met een vorm van bedrijfscriminaliteit. Wij informeren u in deze periodieke mailing over nationale en internationale ontwikkelingen op dit terrein.
Inschrijven »

Vrijblijvende afspraak

Maak een vrijblijvende afspraak om uw zaak door te spreken. Het eerste uur wordt niet in rekening gebracht.
Maak nu een afspraak »

  Download brochure